Thứ sáu, 25/12/2020, 11:31
Lượt đọc: 251

Danh sách các chủ đề đạt giải trong kỳ thi Thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng STEM và liên môn tích hợp 2020

Chúc mừng các giáo viên của trường THPT Mạc Đĩnh Chi đạt giải trong kỳ thi Thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng STEM và liên môn tích hợp 2020

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐỀ ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI
THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM VÀ LIÊN MÔN TÍCH HỢP 2020

STT Họ và tên giáo viên dự thi Tên đề tài / Dự án Môn Giải
1 NGUYỄN XUÂN QUANG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ Toán Nhì
2 TRẦN LÊ DUY
NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
CHẾ TẠO ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SỬ DỤNG VỎ CHAI NHỰA Tin học Nhì
3 TRẦN TÖ QUYÊN GEOENGLISH Tiếng Anh Ba
4 TRẦN TRUNG HIẾU SÀO PHƠI ĐỒ THÔNG MINH Tin học Ba
5 ĐOÀN MINH TÂM XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC 2 Toán KK
Tác giả: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

163