Thứ năm, 25/3/2021, 7:54
Lượt đọc: 398

Kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố Hồ Chí Minh - Năm học: 2020-2021

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi chúc mừng Quý Thầy/Cô và các em học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố Hồ Chí Minh - Năm học: 2020-2021

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2020 - 2021

  NHẤT NHÌ BA TỔNG
TOÀN TRƯỜNG 22 59 81 162
Toán chuyên   6 6 12
Vật lý chuyên 2 2 4 8
Hóa học chuyên 2 7 9 18
Sinh học chuyên   3 10 13
Ngữ văn chuyên 2 4 13 19
Tiếng Anh chuyên 2 7 14 23
Toán 1 4 1 6
Vật lý 2 2 4 8
Hóa học 2 4 4 10
Sinh học 2 6 2 10
Ngữ văn   2 1 3
Lịch sử 4 2 4 10
Địa lý 2 4 3 9
Tiếng Anh 1 4 5 10
Tin học   2 1 3

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

STT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN KẾT QUẢ
1 Hồ Bỉnh Toàn 12A02 Vật lý chuyên NHẤT
2 Vũ Hoài Cương 11A03 Địa lý NHẤT
3 Trần Lý Phương Hoa 12A05 Ngữ văn chuyên NHẤT
4 Trương Bảo Khang 12A20 Sinh học NHẤT
5 Lê Thiên Phúc 12A23 Lịch sử NHẤT
6 Lê Thị Phương Uyên 12A13 Địa lý NHẤT
7 Huỳnh Lê Duy Lộc 12A24 Địa lý NHÌ
8 Huỳnh Đoàn Thu Thảo 12A24 Địa lý NHÌ
9 Tạ Ngọc Anh Thư 12A13 Địa lý NHÌ
10 Lưu Trần Tường Vân 12A12 Địa lý NHÌ
11 Nguyễn Thụy Tường Vi 12A13 Địa lý BA
12 Dư Kim Yến 12A24 Địa lý BA
13 Hoàng Hữu Đạt 12A15 Địa lý BA
14 Bùi Trần Tiến Đạt 12A20 Hóa học NHẤT
15 Đinh Hoàng Văn 12A17 Hóa học NHẤT
16 Phan Bình Minh Đại 12A09 Hóa học NHÌ
17 Lạc Thiệu Quân 12A18 Hóa học NHÌ
18 Hồ Thái Anh Thi 12A18 Hóa học NHÌ
19 Trần Gia Thịnh 12A18 Hóa học NHÌ
20 Hứa Đại Bảo 12A20 Hóa học BA
21 Bùi Nguyễn Minh Châu 12A20 Hóa học BA
22 Bùi Trần Hà Mi 12A18 Hóa học BA
23 Vương Thị Thùy Trang 12A20 Hóa học BA
24 Nguyễn Tấn Đạt 12A03 Hóa học chuyên NHẤT
25 Lâm Vĩ Hào 12A03 Hóa học chuyên NHẤT
26 Nguyễn Trọng Anh 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
27 Nguyễn Thái Bình 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
28 Ngô Quang Huy 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
29 Lý Vĩ Phong 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
30 Ngô Gia Thuận 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
31 Dương Ngọc Trà 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
32 Trần Ngọc Yến Vy 12A03 Hóa học chuyên NHÌ
33 Nguyễn Tuấn Kiệt 12A03 Hóa học chuyên BA
34 Nguyễn Võ Công Minh 12A03 Hóa học chuyên BA
35 Nguyễn Vinh Thiên Nhi 12A03 Hóa học chuyên BA
36 Trương Diễm Phúc 12A03 Hóa học chuyên BA
37 Đoàn Duy Quân 12A03 Hóa học chuyên BA
38 Nguyễn Văn Quân 12A03 Hóa học chuyên BA
39 Lê Nguyễn Lập Sơn 12A03 Hóa học chuyên BA
40 Nguyễn Thị Thu Sương 12A03 Hóa học chuyên BA
41 Kiều Công Thành 12A03 Hóa học chuyên BA
42 Huỳnh Phạm Minh Châu 12A12 Lịch sử NHẤT
43 Lê Thiên Phúc 12A23 Lịch sử NHẤT
44 Mai Hải Yến 12A23 Lịch sử NHẤT
45 Vương Bích Dung 12A11 Lịch sử NHÌ
46 Nguyễn Thị Huyền Trân 12A13 Lịch sử NHÌ
47 Tăng Gia Huy 12A24 Lịch sử BA
48 Trần Nhật Huy 12A07 Lịch sử BA
49 Phùng Lê Phương Linh 12A24 Lịch sử BA
50 Huỳnh Ngọc Kim 12A13 Lịch sử BA
51 Nguyễn Phương Hồng Ân 12A24 Ngữ văn NHÌ
52 Bùi Lê Thủy Tiên 12A22 Ngữ văn NHÌ
53 Trần Ngọc Vân Anh 12A21 Ngữ văn BA
54 Trần Thị Phượng 12A05 Ngữ văn chuyên NHẤT
55 Nguyễn Võ Ngọc Trân 12A05 Ngữ văn chuyên NHÌ
56 Ngô Thị Thái Bình 12A05 Ngữ văn chuyên NHÌ
57 Ngô Thị Mỹ Duyên 12A05 Ngữ văn chuyên NHÌ
58 Huỳnh Thị Mỹ Hoa 12A05 Ngữ văn chuyên NHÌ
59 Nguyễn Ngọc Thùy My 12A05 Ngữ văn chuyên BA
60 Đỗ Ngọc Yến Nhi 12A05 Ngữ văn chuyên BA
61 Lê Nguyễn Quỳnh Nhi 12A05 Ngữ văn chuyên BA
62 Trần Ngọc Như Quỳnh 12A05 Ngữ văn chuyên BA
63 Lý Kim Thanh 12A05 Ngữ văn chuyên BA
64 Đoàn Dương Minh Thư 12A05 Ngữ văn chuyên BA
65 Lê Trần Anh Thư 12A05 Ngữ văn chuyên BA
66 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12A05 Ngữ văn chuyên BA
67 Trần Minh Duy 12A05 Ngữ văn chuyên BA
68 Ngô Huệ Hân 12A05 Ngữ văn chuyên BA
69 Bùi Thúy Hiền 12A05 Ngữ văn chuyên BA
70 Đoàn Minh Huy 12A05 Ngữ văn chuyên BA
71 Lê Diệu Huyền 12A05 Ngữ văn chuyên BA
72 Trương Bảo Khang 12A20 Sinh học NHẤT
73 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 12A19 Sinh học NHÌ
74 Trương Thảo Ngân 12A19 Sinh học NHÌ
75 Lê Thanh Sang 12A19 Sinh học NHÌ
76 Chiêm Thy Vân 12A20 Sinh học NHÌ
77 Hồ Thị Ngọc Hân 12A09 Sinh học NHÌ
78 Bành Xương Hoà 12A20 Sinh học NHÌ
79 Huỳnh Nhã Thư 12A20 Sinh học BA
80 Nguyễn Ngọc Minh Thư 12A20 Sinh học BA
81 Nguyễn Huỳnh Vân Anh 12A04 Sinh học chuyên NHÌ
82 Đặng Trần Duy 12A04 Sinh học chuyên NHÌ
83 Nguyễn Mai Kim Ngọc 12A04 Sinh học chuyên NHÌ
84 Nguyễn Hồng Minh Anh 12A04 Sinh học chuyên BA
85 Ngô Triều Đồng 12A04 Sinh học chuyên BA
86 Trần Tấn Đức 12A04 Sinh học chuyên BA
87 Trần Trung Kiên 12A04 Sinh học chuyên BA
88 Huỳnh Thúy Liễu 12A04 Sinh học chuyên BA
89 Quách Bích Nghi 12A04 Sinh học chuyên BA
90 Hùng Phát 12A04 Sinh học chuyên BA
91 Nguyễn Thụy Huỳnh Phước 12A04 Sinh học chuyên BA
92 Lữ Tú Quyên 12A04 Sinh học chuyên BA
93 Phạm Quang 12A04 Sinh học chuyên BA
94 Trần Lê Duy Tiến 12A12 Tiếng Anh NHẤT
95 Trần Vĩ Kiệt 12A14 Tiếng Anh NHÌ
96 Trần Ngô Lệ Mai 12A23 Tiếng Anh NHÌ
97 Lê Thanh Ngân 12A24 Tiếng Anh NHÌ
98 Lê Ngọc Yến Vy 12A13 Tiếng Anh NHÌ
99 Lê Tấn Long 12A22 Tiếng Anh BA
100 Nguyễn Hoàng Trúc Ngân 12A23 Tiếng Anh BA
101 Triệu Đào Văn Phú 12A23 Tiếng Anh BA
102 Ngô Hoàng Phúc 12A22 Tiếng Anh BA
103 Lê Quỳnh Anh Thy 12A21 Tiếng Anh BA
104 Phạm Lê Quốc Đạt 12A06 Tiếng Anh chuyên NHẤT
105 Chung Khánh Doanh 12A06 Tiếng Anh chuyên NHẤT
106 Nguyễn Huỳnh Phương Anh 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
107 Lê Nguyên Phát 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
108 Vũ Xuân Quang 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
109 Vũ Nhật Tân 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
110 Hồ Nguyễn Thành Trung 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
111 Ông Chí Viễn 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
112 Nguyễn Quách Vinh 12A06 Tiếng Anh chuyên NHÌ
113 Nguyễn Đỗ Thiên Ân 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
114 Nguyễn Ngọc Minh Đăng 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
115 Phạm Khánh Hạ 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
116 Trần Nguyễn Gia Hân 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
117 Phan Trung Hậu 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
118 Ông Gia Mẫn 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
119 Thái Gia Mẩn 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
120 Nguyễn Vũ Đông Nhi 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
121 Đặng Phối Sang 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
122 Nguyễn Trường Sơn 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
123 Nguyễn Huyền Trang 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
124 Trần Nhã Trúc 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
125 Nguyễn An Phương Uyên 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
126 Phạm Liễu Hồng Vân 12A06 Tiếng Anh chuyên BA
127 Nguyễn Công Khanh 12A18 Tin học NHÌ
128 Tăng Tường Thoại 12A18 Tin học NHÌ
129 Trần Đại Niên 12A23 Tin học BA
130 Trương Thanh Toàn 12A18 Toán NHẤT
131 Tất Minh Hoàng 12A18 Toán NHÌ
132 Phạm Quang Huy 12A20 Toán NHÌ
133 Đặng Nhung Huyền 12A18 Toán NHÌ
134 Đinh Quý Triều 12A18 Toán NHÌ
135 Nguyễn Gia Huy 12A18 Toán BA
136 Lê Thiên Ân 12A01 Toán chuyên NHÌ
137 Hoàng Đại Ngọc 12A01 Toán chuyên NHÌ
138 Nguyễn Thiện Nhân 12A01 Toán chuyên NHÌ
139 Nguyễn Hà Phong 12A01 Toán chuyên NHÌ
140 Nguyễn Ngọc Phúc Sang 12A01 Toán chuyên NHÌ
141 Nguyễn Duy Tân 12A01 Toán chuyên NHÌ
142 Lê Nguyễn Gia Huy 12A01 Toán chuyên BA
143 Võ Bảo Khang 12A01 Toán chuyên BA
144 Vĩnh Bảo Đăng Khoa 12A01 Toán chuyên BA
145 Mã Quang Lộc 12A01 Toán chuyên BA
146 Đặng Ngọc Phương Nam 12A01 Toán chuyên BA
147 Đỗ Thế Nghĩa 12A01 Toán chuyên BA
148 Châu Trường Đạt 12A18 Vật lý NHẤT
149 Nguyễn Thành Lợi 12A18 Vật lý NHẤT
150 Châu Hà Minh An 12A18 Vật lý NHÌ
151 Đinh Nguyễn Công Sơn 12A18 Vật lý NHÌ
152 Đỗ Thành Công 12A17 Vật lý BA
153 Nguyễn Tuấn Kiệt 12A18 Vật lý BA
154 Lâm Hoàng Nhật 12A18 Vật lý BA
155 Nguyễn Cường Thịnh 12A18 Vật lý BA
156 Lê Công Phước 12A02 Vật lý chuyên NHẤT
157 Nguyễn Thành Nhân 12A02 Vật lý chuyên NHÌ
158 Trần Hiếu Tâm 12A02 Vật lý chuyên NHÌ
159 Trịnh Quang Huy 12A02 Vật lý chuyên BA
160 Doãn Anh Khoa 12A02 Vật lý chuyên BA
161 Nguyễn Trung Kiên 12A02 Vật lý chuyên BA
162 Lâm Thy Nhã 12A02 Vật lý chuyên BA
Tác giả: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
Nguồn tin: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Tin cùng chuyên mục

163