Hiệu trưởng

Bùi Trí Hiệp
Bùi Trí Hiệp

Ngày sinh: 16/9/1962

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Trình độ :Cử nhân Vật lý

Phó hiệu trưởng

Ca Thanh Tòng
Ca Thanh Tòng

Ngày sinh: 22/6/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long An

Trình độ :Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp

Dương Thu Trang
Dương Thu Trang

Ngày sinh: 28/2/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ :Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy Ngữ văn

Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng

Ngày sinh: 13/2/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :Thạc sĩ Toán Giải tích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích