Địa chỉ: Số 04 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP.HCM

Số điện thoại:(028) 36756951

Email: c3macdinhchi.tphcm@moet.edu.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích