Thứ năm, 15/4/2021, 16:49
Lượt đọc: 392

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Căn cứ Công văn số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu  Hội đồng nhân dân” của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Căn cứ Công văn số 1105/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đề nghị giáo viên, công nhân viên phối hợp triển khai, hưởng ứng Cuộc thi trên trang website:  http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn

 

Tác giả: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87