Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 v/v Hướng dẫn tạm thời kiểm soát dịch covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

9038Văn bản công khaiSở Y tế TP.HCM09-12-2021
2 V/v triển khai bồi dưỡng mô đun 5, mô đun 9 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho GVPT, CBQLCSGDPT đại trà năm 2021

(Tải File đính kèm)

3527Văn bản công khaiSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM08-12-2021
3 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản công khaiSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM10-11-2021
4 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 1274/KH-SGĐT

(Tải File đính kèm)

1274/KH-SGĐTVăn bản công khaiSở Giáo dục và Đào tạo05-05-2021
5 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản đính kèm theo

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

2829/GDĐT-TCVăn bản công khaiSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM07-09-2020
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐTVăn bản công khaiSở Giáo dục và Đào tạo07-09-2020
7 Công khai chất lượng đào tạo trường THPT Mạc Đĩnh Chi

(Tải File đính kèm)

 Văn bản công khaiTrường THPT Mạc Đĩnh Chi06-09-2020
8 Công khai đội ngũ giáo viên trường THPT Mạc Đĩnh Chi

(Tải File đính kèm)

 Văn bản công khaiTrường THPT Mạc Đĩnh Chi06-09-2020
9 Công khai cơ sở vật chất trường THPT Mạc Đĩnh Chi

(Tải File đính kèm)

 Văn bản công khaiTrường THPT Mạc Đĩnh Chi06-09-2020
10 V/v tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

2821 /GDĐT-CTTTVăn bản công khaiTrường THPT Mạc Đĩnh Chi04-09-2020
11 Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025

(Tải File đính kèm)

 Văn bản công khaiTrường THPT Mạc Đĩnh Chi01-09-2020
12 Về Cuộc thi thiết kế và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM, tích hợp liên môn và các chủ đề dạy học trong trường trung học năm 2020

(Tải File đính kèm)

2715/GDĐT - TrHVăn bản công khaiSở Giáo dục và Đào tạo28-08-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích